مشخصات عمومی
کد: 1 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاري عرصه محل احداث سرقفلي تعداد 17 دهنه واحد تجاري طبقه همكف ضلع شمالی محوطه ترمینال شهر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور املاك شهرداري اسناد فراخوان: ارسال نشده است
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 07/05/1397 مهلت دریافت اسناد: 16/05/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 16/05/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 17/05/1397
تاریخ انقضاء: 17/05/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0