Friday, April 10, 2020
  • time : 12:46:32
  • Date : 3/26/2020
تدابیر شدید كنترل ورودی و خروجی شهرها
تدابیر شدید کنترل ورودی و خروجی شهرها


تدابیر شدید کنترل ورودی و خروجی شهرها

مشاور وزیر بهداشت:
🔹از فردا، ورودی و خروجی شهرها تحت تدابیر شدید کنترل خواهند شد
تمام پلاک هایی که از شهرها خارج شده‌اند شناسایی شده و پس از بازگشت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
همه پمپ بنزین‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی و کالاهای اساسی کماکان فعال هستند و به هیچ عنوان تعطیل نخواهند شد.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.0.0
    V5.5.0.0