Saturday, September 19, 2020
  • time : 13:6:14
  • Date : Mon Jun 29, 2020
پیــام تـــسلیت شورای اسلامی شهر و شهـــردار مهاباد به منــاسبت شهادت سه نفــر از فــعالان عرصـــه محیط زیــست
پیــام تـــسلیت شورای اسلامی شهر و شهـــردار مهاباد به منــاسبت شهادت سه نفــر از فــعالان عرصـــه محیط زیــست

پیــام تـــسلیت شورای اسلامی شهر و شهـــردار مهاباد به منــاسبت شهادت سه نفــر از فــعالان عرصـــه محیط زیــست

     ◾️انالله و انا الیه راجعون◾️

▪️با کمال تاســـف و تاثــر، خبر شــهادت ســه تن از فعــالان زیســت محیــطی در جـــریان اطفای حریـــق پوشش گـــیاهی و مــراتع شهرســتان پــاوه، مردم فهیـــم مهاباد را در غــم و ماتم فــرو بــرد. 

▪️شــورای اســلامی شهر و شهـــرداری مهاباد ضمـــن ابراز تاسف وهمــدردی با خــانوادەی محـــترم بزرگـــواران بلال امینی ،مختار خندانی،یاسین کریمی این ضایـــعه ی دردناک و مصــیبت وارده را به عمــوم مردم شهرستــان پــاوه، استان کرمانــشــاە و ملت ایـــران، بخـــصوص جامعه مدنی و دوستدران محیط زیست و خانواده داغداراین عزیـــزان از دست رفــته تسلیت و تعزیــت عرض می نـــماید.

▪️آرزو می کـــنیم که وسعــت صبر خانواده های این بزرگـــواران به اندازەی دریای غمــشان باشد و خـــداوند بزرگ روح این شهـــدای گرانقــدررا قرین رحمـــت خویـــش کنــد.

🌐 اداره ارتباطات شـــورای اسلامی شهــر و شـــهرداری مهـــاباد ــ دوشنبه ۹ تیرمــاه ســال ۱۳۹۹
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0