Wednesday, November 25, 2020
  • time : 7:46:38
  • Date : Tue Sep 15, 2020
    /  2
تشكیل جلسه كمیته اجرایی برآورد اندازه اعتیاد تزریقی به روش مكان یابی جغرافیایی//
تشکیل جلسه کمیته اجرایی برآورد اندازه اعتیاد تزریقی به روش مکان یابی جغرافیایی//

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری این جلسه روز دوشنبه، مورخه ۲۴ شهریور ماه ۹۹ با حضور نمایندگانی از ادارات ذیربط در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان ، با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت هماهنگی و برنامەریزی برگزار شد.

 ▫️پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر جزو اهداف برگزاری جلسه عنوان شد :
 
➖همکاری در شناسایی اماکن خصوصی و عمومی و پاتوق های معتادان با اولویت معتادین تزریقی

➖ارائه آمار و اطلاعات مربوط به پاتوق ها  در جهت کمک به بازتوانی افراد مذکور و ارائه خدمات سلامت روان و ارتقای سلامت افراد معتاد
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0