Sunday, February 28, 2021
  • time : 18:36:35
  • Date : Sun Feb 21, 2021
بررسی مشكلات واحد فضای سبز شهرداری مهاباد
بررسی مشکلات واحد فضای سبز شهرداری مهاباد

به گزارش ادارەی ارتباطات شهرداری مهاباد; 
قبل از ظهر امروز یک شنبه ٣ بهمن ماە ١٣٩٩;  جلسەای بە ریاست دکتر سید جمیل قادری شهردار مهاباد، نمایندگانی از فرمانداری و سازمان تامین اجتماعی ، رییس اداره کار و رفاه اجتماعی، مسئولان واحدهای ذیربط شهرداری و پیمانکار مربوطه، مشکلات واحد فضای سبز شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی از جانب اعضای حاضر برای پیشبرد هر چه بهتر امور و به حداقل رساندن مشکلات موجود ارائه گردید.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0