Friday, September 17, 2021
  • time : 12:41:36
  • Date : Wed Sep 15, 2021
پروانه رانندگان تاكسی كه واكسن نزنند، تمدید نمی‌شود
پروانه رانندگان تاکسی که واکسن نزنند، تمدید نمی‌شود

👤مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور:
 از آنجایی که رانندگان قرار است در حوزه عمومی کار کنند لذا موضوع اجباری شدن تزریق واکسن باید رخ می‌داد

🔹این موضوع توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به سراسر شهرداری‌های کشور ابلاغ شده است تا رانندگانی که بدون دلیل پزشکی واکسن نمی‌زنند، حتما محدودیت‌هایی را برای آن‌ها در نظر بگیرند و پروانه فعالیت آن‌ها را تمدید نکنند.
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0