Tuesday, June 28, 2022
  • time : 11:7:7
  • Date : Mon May 23, 2022
    /  4
اجرای عملیات لكه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر مهاباد//
اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر مهاباد//

بە گزارش ادارەی ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد:
در راستای بهبود عبور و مرور، سیما و منظر شهری و با هدف خدمت رسانی شایسته به شهروندان و تسهیل در امر تردد وسیلە نقلیه; عملیات لکه گیری آسفالت بطور مستمر و پراکنده در معابر و خیابان‌های سطح شهر مهاباد در دست اجرا می باشد.

به منظور مناسب سازی سطح خیابان‌ها، رفع نواقص موضعی ، جلوگیری از گسترش خرابی روسازی آسفالت‌ها و همچنین تامین سطحی ایمن در معابر، عملیات مذکور در مناطق پشت تب طرف مدرسه و شیلان در حال انجام است.

لازم به توضیح است، با توجه به وسعت زیاد معابر سطح شهر و تعدد مناطق و نیاز گسترده معابر به رفع ایرادات، ترمیم و روکش طبق اولویت بندی انجام خواهد پذیرفت.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0