Tuesday, March 21, 2023
  • time : 12:10:48
  • Date : Thu Mar 16, 2023
    /  4
استقبال از بهار/مجموعه فعالیت های همكاران حوزه های خدماتی شهرداری مهاباد در آستانه بهار طبیعت

طرح استقبال از بهار از ابتدای اسفندماه سالجاری توسط همکاران حوزه های آسفالت، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مهاباد با برنامه‌ریزی آغاز شده و در آستانەی سال جدید و با نزدیک شدن به‌روزهای بهاری، زیبایی فضای شهری را در پی دارد.

عملیات رنگ آمیزی جداول و رفیوژ های میانی معابر و مبادی ورودی های شهر با هدف زیباسازی منظر شهری توسط همکاران حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری

تنظیف شسشتو و پاکسازی معابر و المانهای شهری توسط همکاران حوزه خدمات شهرداری مهاباد
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0