• ساعت : ۱۳:۳۵:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
اجرای عملیات لكه و چاله گیری معابر و محلات سطح شهر توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد در۶ ماهه اول سال ۹۸ به مقدار: ۲۴۰۰۰ متر مربع
اجرای عملیات لکه و چاله گیری معابر و محلات سطح شهر توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد در۶ ماهه اول سال ۹۸ به مقدار: ۲۴۰۰۰ متر مربع

 اجرای عملیات لکه و چاله گیری معابر و محلات سطح شهر توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد در۶ ماهه اول سال ۹۸ به مقدار: 
۲۴۰۰۰ متر مربع
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0