• ساعت : ۱۳:۳۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
اجرای عملیات بتن پلاك در ۶ ماهه اول سال ۹۸ توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد
اجرای عملیات بتن پلاک در ۶ ماهه اول سال ۹۸ توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد

اجرای عملیات بتن پلاک در ۶ ماهه اول سال ۹۸ توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد

۱-پیاده رو روبروی بیمارستان به مقدار ۷۰۰ مترمربع
۲-  پیاده رو ملاجامی به مقدار۸۵۰ مترمربع
۳- پیاده رو سیدنظام به مقدار۱۱۰۰ مترمربع
۴- پیاده رو هشت متری به مقدار ۸۰۰ مترمربع
۵- پیاده رو طالقانی غربی به مقدار ۴۰۰ مترمربع
۶- پیاده رو مدرسه هاشم سهیلی به مقدار ۱۸۰ مترمربع
۷- پیاده رو مدرسه علوی به مقدار ۳۳۰ مترمربع
۸- پیاده رو خیابان کارگر به مقدار ۷۵۰ مترمربع
۹-پیاده رو سالمندان به مقدار ۷۷۰ مترمربع
۱۰- پیاده رو گمرک پایین،طالقانی شرقی،چهار راه ازادی،صلاح الدین غربی،پل اموزش و پرورش و پیروزی و ساحلی به مقدار۴۲۰۰ متر مربع

جمع کل متراژ: ۱۰۲۰۰ مترمربع
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0