• ساعت : ۱۳:۳۹:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
بیست و یكمین مانور سراسری زلزله و ایمنی روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸ در مدرسه سید یوسف شریفی واقع در پشت تپ برگزار شد
بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸ در مدرسه سید یوسف شریفی واقع در پشت تپ برگزار شد

  بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸ در مدرسه سید یوسف شریفی واقع در پشت تپ برگزار شد

🔺 در این مانور توان خدمات رسانی فوری دستگاهها و نهادهای امداد رسان، در زمان حوادث اجرا شد.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0