• ساعت : ۹:۲۷:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ 
جلسه بررسی مشكلات شهرداری مهاباد با حضور مدیر كل امور شهری استانداری آذربایجان غربی وكارشناسان مربوطه ،اعضای شورای اسلامی شهروشهردار مهاباد در خصوص موارد ذیل برگزار گردید :
جلسه بررسي مشکلات شهرداري مهاباد با حضور مدير کل امور شهري استانداري آذربايجان غربي وکارشناسان مربوطه ،اعضاي شوراي اسلامي شهروشهردار مهاباد در خصوص موارد ذيل برگزار گرديد :

✅ جلسه بررسي مشکلات شهرداري مهاباد با حضور مدير کل امور شهري استانداري آذربايجان غربي وکارشناسان مربوطه ،اعضاي شوراي اسلامي شهروشهردار مهاباد در خصوص موارد ذيل برگزار گرديد :

◽️بحث وبررسي پيرامون دکه هاي شهري داراي مجوز و همچنين فاقد مجوز قانوني 
◽️مشکلات قرارداد فيمابين شهرداري و سرمايه گذاردر پروژه ها ي سيد نظام و محتمع تجاري تلفيقي 
◽️بررسي مطالبات شهرداري از دستگاههاي دولتي و نحوه وصول آنها 
◽️بررسي مشکلات قرارداد افراد شاغل در شرکت هاي پيمانکار شهرداري 
◽️بررسي حقوقي بدهي مجتمع تجاري نگين غرب به شهرداري 
◽️بررسي مسائل و مشکلات امور مالي شهرداري وآئين نامه هاي مرتبط

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0