چهارشنبه, 15 مرداد 1399
  • ساعت : ۸:۴۹:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 
پایە گـــذاری و نصــب المان
پایە گـــذاری و نصــب المان

پایە گـــذاری و نصــب المان  
حروف چین نام " مهابــاد" جهت زیبا ســازی شهری در بـــلوار شهیـــد خلبان حـــیدری (ورودی مهاباد ــ ارومیـــه) توسط واحـد امـــانی با نظارت معاون خدمات شهری شهــــرداری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0