• ساعت : ۸:۷:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
با حضــور مهنــدس كریمــی مســئول كمســیون عمــران شـــورای اســلامی شهــ
با حضــور مهنــدس کریمــی مســئول کمســیون عمــران شـــورای اســلامی شهــ

با حضــور مهنــدس کریمــی مســئول کمســیون عمــران شـــورای اســلامی شهــر ، معــاونــت خدمــات شــهری، سرپــرست فنــی،عـــمران و ســایر مســولــین واحــدهای تابعە شهـــرداری جلسه ای با محــوریت برســی وضعــیت کمربنـــدی صـــبح مکـــریان، عصــر روز پنــج شنــبه مورخــه ١٣٩٩/٠٤/٠٥ در ســـالن جـــلسات شـورای اسلامــی شهر برگـــزار گـــردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0