چهارشنبه, 15 مرداد 1399
  • ساعت : ۸:۲۶:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ 
    /  2
برگــزاری جلـــسە ستاد زكات شهرســـتان مـــهاباد با مـــركز استـــان بصــورت ویدیو كنفـــرانس
برگــزاری جلـــسە ستاد زکات شهرســـتان مـــهاباد با مـــرکز استـــان بصــورت ویدیو کنفـــرانس

به گـــزارش اداره ارتـــباطات شهـــرداری و شـــورای اسلامی شـــهر، صبـــح امروز دوشنبه مورخـــه ۶ مـــرداد ماه ۹۹ جـــلسه ستاد زکـــات شهرســـتان، با حــضور شجـــاعی معـــاونت استـــاندار و فرمانـــدار ویژه شهـــرستان ، ســید عـــباس حســـینی نائــب ریــیس شـــورای اسلامی شـــهر و جمـــعی از مــسئولین شهرستـــان با محـــوریت نحوه پرداخـــت زکـــات، بصـــورت ویدیـــو کنفرانس در ســـالن اجلاس فرمانـــداری برگزار گـــردید.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0