چهارشنبه, 15 مرداد 1399
  • ساعت : ۸:۳۲:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ 
تشـــكیل جلسه هماهــنگی و برنامه ریزی مراسمــات ویژه چهلمـــین سالگرد هشت دفاع مقـــدس در اداره فرهـــنگ و ارشاد اســـلامی
تشـــکیل جلسه هماهــنگی و برنامه ریزی مراسمــات ویژه چهلمـــین سالگرد هشت دفاع مقـــدس در اداره فرهـــنگ و ارشاد اســـلامی

به گـــزارش اداره ارتبـــاطات شهـــرداری و شورای اســـلامی شهر، این جلـــسه روز دوشـــنبه مورخـــه ۶ مردادمـــاه ۹۹ با حضـــور جمعی از مسئـــولین ادارات برگـــزار شد و ضمن بـــحث و تبادل نـــظر پیرامون اهـــمیت این ایـــام؛ موارد زیر مطـــرح و به تایید اعـــضای حاضر رســـید:

➖مقرر گردید در مبادی ورودی شهر بنرهای ویژه ای با درج پیامهای مرتبط با این ایام چاپ و نصب گردد.

➖بر روی سردرب و سربرگ مکاتبات اداری شعارهای مرتبط درج گردد.

➖در صورت مساعد بودن وضعیت در شرایط کنونی کرونا، مراسماتی از قبیل شب شعر و خاطره گویی در مساجد با موضوعات دفاع مقدس برگزار گردد.

➖حمایت مالی از پایان نامه و کتابهایی که در زمینه دفاع مقدس آماده چاپ و نشر شده است.

➖مقرر گردید هرکدام از ادارات اقدامات ۴۰ ساله دستگاه خویش را در قالب بروشور تهیه و در انظار عمومی قرار دهند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0