يکشنبه, 5 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۳:۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ 
بررسی مسایل و مشكلات شهرك صنفی كاوه
بررسی مسایل و مشکلات شهرک صنفی کاوه

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری;
روز چهار شنبه مورخه ۱۴ آبان ماه ۹۹ جلسەای به منظور بررسی مسایل و مشکلات شهرک صنفی کاوه، تشکیل شد.

▫️این جلسه باحضور نمایندگانی از فرمانداری،شهرداری،اتحادیه های صنفی،نماینده شهرک صنفی کاوه و ریاست اداره صنعت معدن تجارت شهرستان، در سالن جلسات این اداره، برگزارشد.

🔺پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر و ارائه گزارش بازدید میدانی سرپرست شهرداری و اداره صنعت معدن از شهرک مذکور، موارد زیر جهت بررسی و طرح در کمیسیون اصناف شهرستان، پیشنهاد گردید تا در صورت تصویب، اجرای آن نهایی گردد: 

➖از سوی اتاق اصناف هیچ گونه پروانه ای برای شغلهای آلاینده در سطح شهر صادرنگردد.

➖اتاق اصناف به درخواستهای مردمی دارای شغل آلاینده که متقاضی زمین در شهرک صنفی هستند، رسیدگی نماید.

➖مشکلات آب،برق،گاز و تلفن شهرک توسط ادارات و شرکتهای خدمات رسان مرتفع گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0