دوشنبه, 30 فروردين 1400
  • ساعت : ۹:۳:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 
بازدید میدانی دكتر سید جمیل قادری، شهردار مهاباد، نماینده فرمانداری و روسای ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی به منظور مكان یابی احداث پاركینگ خودروهای ویژه حمل سوخت
بازدید میدانی دکتر سید جمیل قادری، شهردار مهاباد، نماینده فرمانداری و روسای ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی به منظور مكان یابی احداث پارکینگ خودروهای ویژه حمل سوخت

بازدید میدانی دکتر سید جمیل قادری، شهردار مهاباد، نماینده فرمانداری و روسای ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی به منظور مكان یابی احداث پارکینگ خودروهای ویژه حمل سوخت 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0