دوشنبه, 30 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۱:۴۰:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ 
نشست صمیمانەی دكتر سید جمیل قادری با مسئولین واحدهای مختلف شهرداری
نشست صمیمانەی دکتر سید جمیل قادری با مسئولین واحدهای مختلف شهرداری

به گزارش ادارەی ارتباطات شهرداری مهاباد؛
عصر روز یکشنبه مورخەی ۳ اسفند ماه ۹۹ نشست صمیمانه دکتر جمیل قادری با مسئولان واحدهای مختلف شهرداری در سالن اجلاس مجتمع فرهنگی هنری وحدت شهرداری; برگزار گردید. 

▫️در ابتدای این نشست دکتر سید جمیل قادری شهردار مهاباد; ضمن‌ ارایەی گزارش مختصری از وضعیت موجود شهرداری گفت: رابطەی درست و دلسوزانه مسئولین واحدهای شهرداری با پرسنل و شهروندان باید سرلوحەی اقدامات قرار گیرد تا در پیشبرد و بهبود اقدامات‌ تاثیر مثبت داشته باشد.

▫️دکتر قادری افزود: وضعیت کنونی شهرداری و بحران مالی چند ساله باعث شده تا پرسنل آنچنان که باید و شاید دلگرم به کار و فعالیت خود نباشند و انگیزه ها از بین رفته و امروز می طلبد تا با درایت و مدیریت لازم بر این بحران فایق آییم و نشاط را به شهرداری باز گردانیم و این‌ میسر نمی شود مگر با درستی در فعالیت ها، اولویت قرار دادن حقوق و پرداخت به موقع آن، تکریم ارباب رجوع ، پیگیری مطالبات به حق شهروندان و ...

▫️شهردار مهاباد در ادامه ی سخنان خود تاکید کرد: وقت آن رسیده که عزمها را جزم و فرصتها را غنیمت شمریم با تدوین برنامه های دقیق و اجرایی نمودن آنها مشکلات رابه حداقل رسانیم و مجموعەی شهرداری را بە جایگاە خود برگردانیم.

▫️در ادامەی این نشست هر کدام از مسئولان واحدهای مختلف شهرداری به بیان نظرات و مطرح نمودن مشکلات واحدهای تحت فعالیت خود پرداختند.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0