• ساعت : ۹:۳۱:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ 
مسدود سازی نقاط پر تردد شهر بر اساس تصمیمات ستاد پیشگیری و مبارزه با كروناویروس شهرستان مهاباد:
مسدود سازی نقاط پر تردد شهر بر اساس تصمیمات ستاد پیشگیری و مبارزه با کروناویروس شهرستان مهاباد:

🚨فــــوری//
مسدود سازی نقاط پر تردد شهر بر اساس تصمیمات ستاد پیشگیری و مبارزه با کروناویروس شهرستان مهاباد:

➖مســـیرهای:

🚧میدان جمهوری اسلامی به طرف چهار راه آزادی

🚧خیابان طالقانی شرقی

🚧خیابان شهیدصدر الدینی به طرف میدان شهرداری

🚧خیابان توحید به طرف میدان جمهوری اسلامی

🚧میدان نماز به طرف خیابان حافظ

🚧چهار راه آزادی به طرف خیابان صلاح الدین ایوبی غربی
 
🔺با تابلوی هدایت مسیر و مـــانع های تـــرافیکی ،توسط همکاران سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیك شهــری، شهرداری مهاباد مسدود شدند. 

🔺از شهروندان درخواست می گردد از تردد در این مسیرها، خودداری و با ماندن در منازل، ستاد کرونای شهرستان را یاری نمایند.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0