جمعه, 26 شهريور 1400
  • ساعت : ۹:۳۰:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ 
    /  4
فضا سازی سطح شهر در آستانەی شروع فعالیت تبلیغاتی كاندیداهای ششمین دورەی اتتخابات شورای اسلامی
فضا سازی سطح شهر در آستانەی شروع فعالیت تبلیغاتی کاندیداهای ششمین دورەی اتتخابات شورای اسلامی

🔴فضا سازی سطح شهر در آستانەی شروع فعالیت تبلیغاتی کاندیداهای ششمین دورەی اتتخابات شورای اسلامی //

🌐بە گزارش ادارەی ارتباطات شهرداری مهاباد;
با شروع فعالیت تبلیغاتی کاندیدهای ششمین دورەی انتخابات شورای اسلامی شهر از ساعت ۲۴ امشب; حسب دستور شهردار مهاباد، همکاران واحدهای مختلف ادارە؛ شروع بە فضا سازی در سطح شهر کردەاند.

▫️شهرداری مهاباد اقداماتی از قبیل آماده سازی مکانهایی با نصب داربست در نقاط مختلف سطح شهر جهت نصب تراکت و پوسترهای تبلیغاتی نامزدها اجرا نموده است. 

▫️ضروریست ستادهای تبلیغاتی نامزدها، بنا بر تصویب ستاد انتخابات شهرستان و به منظور جلوگیری از آسیب به منظر شهری و آلودگی محیط شهری، به عوامل تبلیغاتی تحت امر خویش، اعلام نمایند؛ از نصب بنر و پوستر و موارد تبليغاتي در غير از مکانهاي تعيین شده خوداري نمايند تا در کنار هم فضایی آرام و درخورشان خود و شهروندان را فراهم ساخته و ضمن حفظ پاکیزگی محیط زیست و حقوق شهروندی، برای تداوم عزت ، سربلندی و توسعه همه جانبه ی دیارمان مصمم تر از همیشه تلاش نماییم
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0