جمعه, 26 شهريور 1400
  • ساعت : ۷:۲۵:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
سگهای بلاصاحب، توپی همیشه در میدان شهرداری//
سگهای بلاصاحب، توپی همیشه در میدان شهرداری//

🔹امروزه همه کارشناسان مدیریت شهری می دانند که کمتر سوژەای می توان یافت کە رسیدگی به آن نیازمند ورود چندین حوزه اداری نباشد. به عنوان مثال سامان دهی معماری هویت شهر نیازمند ورود همزمان سازمان میراث فرهنگی، فرمانداری و غیره است.

🔹برای حل معضل سگهای بلاصاحب نیز کارگروهی متشکل از چندین ارگان به دبیری شهرداری تشکیل شده است، تنها نهادی کە در حوزە عمومی مدام مورد پرسشگری و ارائه جوابیه و غیره است شهرداری است، دیگر نهادهای عضو، کجای متن راه حل این مسئلە هستند؟ گزارش سهم آنها در راه حل کجاست؟ چرا همه پیکان ها مدام به سوی شهرداری ست؟ 

🔹علی ای حال شهرداری بنابە به رویه پاسخگویی گزارش زیر را نسبت به سهم خود در کارگروه سامان دهی سگهای بلاصاحب به نظر عموم شهروندان عزیز می رساند. امیدواریم دیگر نهادهای عضو کارگروه نیز به نوبه خود گزارش فعالیتهای خویش در این زمینه را ارائه نمایند.

➖اقدامات شهرداری در خصوص کنترل سگ های بلاصاحب:
شهرداری در راستای کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری نسبت به اجاره محلی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع و تجهیز آن برابر استاندارهای مربوطه نظیر دفع سیستم فاضلاب، احداث سالن های مجزا جهت جدا سازی، فنس کشی و عایق کاری محوطه و سالن ها، احداث اتاق عقیم سازی و قفس های نگهداری و ... در سایت مربوطه؛ بالغ بر  ۳۰۰ میلیون تومان هزینه نموده و همچنین استقرار دو نفر نیرو جهت خدمات دهی؛ غذا رسانی و امر نظافت و در راستای زنده گیری با تخصیص اکیپ تخصصی شامل یک خودرو سایپا و یک نفر زنده گیر در سطح شهر نسبت به جمع اوری اقدام می نماید و به صورت مستمر سایت مذکور را گندزدایی و فضولات و ضایعات آن روزانه برداشت می گردد که هزینه ماهیانه جاری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان برای موارد یاد شده می باشد.

🔹لازم به ذکر است شهرداری در راستای زنده گیری مشکلی ندارد اما با توجه به اینکه ظرفیت سایت مذکور محدود بوده و خروجی ندارد؛ امر غربالگری برابر دستورالعمل محقق نگردیده که لازمه آن همکاری تمامی اعضای کارگروه مربوطه خصوصاً شبکه دامپزشکی و محیط زیست جهت جدا سازی سگ های مفید از غیر مفید می باشد که با توجه به مکاتبات صورت گرفته، هنوز این امر محقق نگردیده است.

🔹شهرداری به طور متوسط توانای زنده گیری ماهیانه ۴۰۰ قلاده سگ را دارد و در حال حاضر بالغ بر  ۴۰۰ قلاده سگ در سایت نگهداری می شوند و با توجه به نحوه زنده گیری اکیپ تخصصی شهرداری؛ امکان زنده گیری در شب مقدور نمی باشد، چون‌سگ ها شبانه در حال پرسه زدن جهت یافتن غذا می باشند و فقط در زمان استراحت می توان نسبت به زنده گیری اقدام کرد که شهرداری از هر دو روش زنده گیری شبانه و روزانه استفاده می نماید.

🔹لازم به ذکر است شهرداری نسبت به تعیین تکلیف سگ های عقیم شده که متقاضی جهت واگذاری نیست؛ از کارگروه مربوطه درخواست تعیین تکلیف نموده چون تعدادی از سگ های عقیم شده بر خلاف نظر شهرداری توسط انجمن های حمایتی در سطح شهر رها سازی می گردند.

🔹در نهایت شهرداری تابع مصوبات کارگروه شهرستانی می باشد که دو‌بار تشکیل جلسه داده و مصوبات آن از سوی شهرداری اجرا گردیده است.

🌐اداره ارتباطات شهرداری مهاباد
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0