يکشنبه, 2 آبان 1400
  • ساعت : ۱۳:۵۸:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ 
    /  6
جلسەی برنامەریزی جهت برگزاری همایش جذب سرمایە گذاران شهرستان مهاباد/
جلسەی برنامەریزی جهت برگزاری همایش جذب سرمایە گذاران شهرستان مهاباد/

🌐به گزارش ادارەی ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد:
صبح روز چهارشنبه مورخەی ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ جلسەی برنامه ریزی پیرامون همایش جذب سرمایه گذاران بە ریاست صنعتی معاون برنامه ریزی و توسعەی فرمانداری شهرستان، طاهر جنگلی مسئول کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ، نماینده شهرداری و مسئولین ادارت سطح شهر در سالن جلسات فرمانداری مهاباد تشکیل گردید.

▫️طاهر جنگلی عضو شورای اسلامی شهر با حضور در این جلسه و ارائەی گزارشی از اقدامات و نتایج نشست های چند سالەی اخیر کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر گفت: شهرستان مهاباد شایستەی خدمت است و این می طلبد تا با همکاری یکدیگر بە شهروندان خدمت کنیم و جایگاه والای مهاباد را حفظ کنیم.

▫️وی افزود: شهرستان مهاباد داری ظرفیت، پتانسیل ها و نخبگان جوان جویای کار بی شماری است و باید بە نحو احسن  و در جهت توسعه و پیشرفت شهرستان از این گزینه ها بهره جوییم.

▫️جنگلی افزود: در شهرستان مهاباد جای خالی شهربازی مشهود، محسوس و ملموس است و متاسفانه با فشارهای مالی و بحران اقتصادی که گریبانگیر شهرداری مهاباد است، احداث شهربازی به تنهایی در توانایی شهرداری نیست و لازم است سرمایه گذاران ورود نمایند.

▫️جنگلی در ادامەی سخنان خود گفت : "چشمەی گراوان" گنجینەی دیگری در مهاباد است که مظلوم واقع شده و ساماندهی آن در دستور کار شورای اسلامی دوره ی ششم شهر مهاباد قرار گرفته است.

▫️طاهر جنگلی مسئول کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر مهاباد در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه دغدغەی شورای اسلامی شهر افزایش مشارکت و استفاده از توانمندی های نخبگان و فعالان شهر و همکاری بخش خصوصی است; گفت : باید با آغوش باز از سرمایه گذاران و برنامه های آنها استقبال کنیم.

▫️در ادامەی این جلسه هر کدام از مسئولان ادارات سطح شهر به بیان گزارشی از اقدامات ادارات تحت فعالیت خود پیرامون جذب سرمایه گذاران بومی و غیر بومی پرداختند.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0