سه‌شنبه, 3 خرداد 1401
  • ساعت : ۱۸:۲۵:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ 
سامانه تلفنی ١٣٧ شهرداری اقدامی موثر در راستای پاسخگویی بە شهروندان مهابادی
سامانه تلفنی ١٣٧ شهرداری اقدامی موثر در راستای پاسخگویی بە شهروندان مهابادی

▫️امروزه جوامع بشری با توجه به رشد فزآینده ارتباطات و اطلاعات، نیاز به مدیریت خاصی دارند که بتوانند از سرمایه های انسانی و اجتماعی بهره کافی را ببرند تا با مدیریت صحیح در زندگی روزمره تسهیلات ویژەای فراخور زندگی اجتماعی فراهم آورند.کاهش زمان انجام خدمات، افزایش کیفیت و تسهیل در انجام ارتباطات را می توان از نیازهای تعاملات اجتماعی در عصر کنونی نام برد.

▫️با توجه به گسترش فرآینده ابزارهای ارتباطی برپایه IT و دسترسی آسان شهروندان به سیستم مخابرات از قبیل تلفن ثابت ؛ همراه و امکانات رایانەای و اینترنتی و با توجه به اشتغال روز افزون شهروندان جهت انجام امور روزمره زندگی استفاده از تکنولوژی‌های ساده و در دسترس، جهت تسهیل در این ارتباط از اهمیت ویژەای برخوردار می باشد.

▫️سامانە تلفنی ١٣٧ شهرداری مهاباد با هدف دریافت دیدگاه‌ها و نقطه نظرات همشهریان در خصوص نحوەی مدیریت شهری و همچنین ایجاد ارتباط بیشتر با مدیران شهرداری; پاسخگوی ٢٤ ساعتە شهروندان گرامی می باشد و تمامی انتقاد و نظرات آنان جهت پیگیری به سمع و نظر شهردار مهاباد ارجاع خواهد داد.

🌐ادارە ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0