• ساعت : ۱۲:۷:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ 
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار

گهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه مدیریت پسماند شهرداری مهاباد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0