• ساعت : ۹:۳۰:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 
    /  3
اصلاح جوب های كناری خیابان روناس
اصلاح جوب های کناری خیابان روناس

اصلاح جوب های کناری خیابان روناس; به منظور هدایت آبهای سطحی؛ توسط شهرداری مهاباد
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0