چهارشنبه, 6 مهر 1401
  • ساعت : ۱۱:۵۶:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ 
    /  7
تعیین و معرفی روسای كمیسیون های شورای اسلامی شهر مهاباد
تعیین و معرفی روسای کمیسیون های شورای اسلامی شهر مهاباد

تعیین و معرفی روسای کمیسیون های شورای اسلامی شهر مهاباد برای سال دوم فعالیت شوراها بە مدت یک سال//

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0