سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
  • ساعت : ۱۲:۳۵:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ 
    /  2
جدول گذاری به منظور هدایت آب های سطحی

تداوم عملیات جدول گذاری به منظور هدایت آب های سطحی در مسیر خیابان روناس واقع در مکریان; توسط شهرداری مهاباد//

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0