سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
  • ساعت : ۱۲:۴۱:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ 
    /  6
در جلسه شورای اسلامی شهر و با حضور شهردار مهاباد؛ مدیریت پسماندشهری و رایزنی در خصوص احداث كارخانه بازیافت؛ بررسی شد//
.

🌏به گزارش اداره ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد:

صبح روز سه شنبه مورخه ی ۱ آذرماه ١۴٠١ ؛ جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مهندس رستم پور شهردار مهاباد، کارشناسان واحدهای سرمایه گذاری/ پسماند شهرداری و کارشناس طرح مذکور؛ در محل سالن جلسات شورا، برگزار گردید و بحث و تبادل نظر در راستای موضوع با توجه به اهمیت؛ به منظور بررسی احداث کارخانه بازیافت و تلاش برای کاهش پسماند شهری و حفاظت از محیط زیست؛ صورت گرفت و پیشنهادات کارشناسان و مشاورین طرح به شهرداری جهت بررسی دقیق ؛ ارائه شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0