• ساعت : ۱۲:۵۱:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ 
    /  4
اجرای عملیات بتن ریزی پارت سوم كولەی A1 و A2 تقاطع پل غیر هم سطح تاج سد به آزادگان توسط شهرداری مهاباد//
.

اجرای عملیات بتن ریزی پارت سوم کولەی A1 و A2 تقاطع پل غیر هم سطح  تاج سد به آزادگان توسط شهرداری مهاباد//

 

لازم به توضیح است همزمان با اجرای این عملیات جدول گذاری کانیو به صورت طلاکوب جهت هدایت آبهای سطحی این مسیر توسط همکاران حوزه فنی و عمران شهرداری مهاباد در دست اقدام می باشد.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0