• ساعت : ۱۳:۵:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ 
پرداخت به موقع عوارض نوسازی
.

پرداخت به موقع عوارض نوسازی و خدمات شهری، از جلوه های بارز مشارکت شهروندان در توسعه عمران شهری است.

 

🌏اداره ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0