• ساعت : ۱۱:۴۳:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
    /  7
بخشی از فعالیت همكاران حوزه فضای سبز و منظر شهری شهرداری مهاباد
بخشی از فعالیت همکاران حوزه فضای سبز و منظر شهری شهرداری مهاباد

تداوم بازپیرایی و هرس درختان بلوار قدس

جمع آوری برگهای پاییزی درختان معابر، پارک و بوستان های سطح شهر 

کابل کشی و بازسازی سیستم روشنایی پارک استاد مجدی 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0