• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ 
اطلاعیه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد
اطلاعيه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد

به اطلاع عموم شهروندان فهيم مهاباد می رساند به استناد ماده ٩ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت ، مواد ٣١ و ٣٢ قانون رسيدگی به تخلفات راهنمايی و رانندگی، ساماندهی و مديريت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل مسافر در داخل شهر و حومه آن با شهرداری مي باشد و هرگونه فعاليت در اين زمينه مستلزم اخذ مجوزهای لازم از سوي شهرداري است و مطابق ماده ٢٠٣ آئين نامه راهنمايي و رانندگی حمل مسافر با وسايل نقليه دارای پلاك شخصی بدون اخذ مجوزهای لازم ممنوع می باشد ، لذا همچنانكه مستحضريد تعدادی از افراد سودجو به نام شركتهای اينترنتی در سطح شهر اقدام به جابجايی مسافر مي نمايند و اين امر ضمن كاهش ضريب امنيت جامعه؛ تبعاتی جز اخلال در امنيت و آرامش جامعه و قانون گريزی نخواهد داشت.

لذا از كليه شهروندان فهيم و آگاه شهر مهاباد خواستاريم به جهت جلوگيری از هرگونه پيش آمد احتمالی و تبعات بعدی از دريافت خدمات و سوار شدن و استفاده از اين خودروها پرهيز نمايند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0