• ساعت : ۱۴:۱۴:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ 
شهردار مهاباد: بازنگری و مطالعات طرح جامع و هوشمند سازی ترافیك شهر در دست اقدام است

شهردار مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود در شورای اداری شهرستان در خصوص اتمام افق طرح جامع و طرح تفصیلی شهر، اظهار داشت: با اداره کل راه و شهرسازی در ارتباط با بازنگری طرح جامع در مرحله عقد قرارداد با مشاور هستیم زیرا برابر طرح فعلی، در بحث شهرسازی و توسعه شهر؛ مشکلات عدیدی هم از لحاظ ضوابط شهرسازی و توسعه متوازن شهری و هم از لحاظ تاب آوری شهر در برابر بلاها و حوادث طبیعی و غیر مترقبه وجود دارد که ایشان، از ادارات ذیربط خواست، فرایند بازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی شهر، مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود باشد تا بتوانیم با یک اراده جدی در راستای اجرایی کردن سیاست های طرح جامع و توسعه متوازن به تمام معنا، حرکت کنیم چون مشکل اصلی ترافیک در بافت مرکزی، کاربری خدماتی و درمانی است که به صورت متوازن توزیع نشده است 

▫️شهردار مهاباد یکی از مشکلات شهرداری را پرونده های حقوقی اراضی موسوم به دادگستری عنوان کرد که در مالکیت اشخاص بوده و تفکیک آن نیز در سالهای ماضی، صورت گرفته که تعدادی از این پرونده ها به دیوان عدالت اداری برای صدور پروانه ارجاع شده است.
است.

▫️وی در این رابطه متذکر شد؛ هرگونه خدمات رسانی فارغ از بحث حقوقی؛ واقعا در تضاد و مخالفت مستقیم با حفظ کاربری های عمومی، بخصوص فضای سبز می باشد. اگر در این مکان برابر رای دیوان ، پروانه صادر کنیم و خدمات ارائه دهیم ؛ عملاً در مغایرت با سیاست های زیست محیطی دولت وقوانین هوای پاک، توسعه سرانه فضای سبز و حفظ و نگهداری از آن عمل کرده ایم. این یکی از مشکلات روزمره شهرداری است و درخواست می کنیم؛ مجموعه مدیریت شهری، از جمله راه و شهرسازی در راستای حل این موضوع که یکی از مشکلات بزرگ شهر و شهروندان، محسوب میشود؛ با شهرداری همکاری نمایند.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0