Thursday, May 30, 2024
  • time : 00:00
  • Date : Thu Mar 16, 2023
شهردار مهاباد: هرگونه حفاری و خاكبرداری در سطح شهر تا پایان تعطیلات نوروزی ممنوع می باشد

بە گزارش ادارەی ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری:
بابک رستم پور شهردار مهاباد در خصوص این خبر افزود; در راستای هماهنگی و انسجام در ارایەی خدمات مناسب به شهروندان و مسافرین گرامی در ایام تعطیلات نوروزی و همچنین جلوگیری از مشکلات ترافیکی و بر هم زدن منظر شهری از تاریخ ١۵ اسفند سالجاری الی ۱۵ فروردین ۱۴۰٢ به مدت یک ماه؛ مجوز حفاری/خاک برداری و تخریب صادر نخواهد شد.

▫️شهردار مهاباد همراهی شهروندان با مدیریت شهری در زیباسازی فضای شهر در ایام نوروز را حائز اهمیت دانست و گفت: افزایش مشارکت عمومی عامل پیشبرد توسعه خدمات شهری است.
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0