پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page

event date : 5/23/2020
پیام شورای اســـلامی شهر و شـــهردار مهاباد به مناسبــت روز جـــهانی قـــدس
event date : 5/18/2020
پایە گـــذاری و نصــب المان
event date : 5/17/2020
پایان خرداد ماه آخرین فرصت برای انتقال شغل‌های آلاینده به شهرک صنفی کاوه
event date : 5/17/2020
تقدیر شورای اســــلامی شهر و شــــهردار مهاباد از خــــیرین
Page1of6123456.Next.go
CodeTitleTypeStart DateExpire DateDocument Delivery DeadlineProposal Delivery DeadlineView Full Information
46لکه گیری و آسفالت Tender 5/13/20205/31/20205/18/20205/18/2020View Full Information
45آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_پل_باکسی_شه_و_ره_نگ_مرحله_دوم Tender 5/13/20206/1/20205/18/20205/18/2020View Full Information
44مناقصه_عمومی_قیرپاشی_تهیه_آسفالت_پخش_و_تراکم_آسفالت_گرم_شهرداری Tender 5/12/20205/30/20205/17/20205/17/2020View Full Information
43آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_بتن_ریزی_معابرر_سطح_شهر_مرحله_دوم Tender 5/9/20205/30/20205/17/20205/17/2020View Full Information
42آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_جدولگذاری_و_اصلاحات_ترافیکی_معابر Tender 5/9/20205/30/20205/17/20205/17/2020View Full Information
45آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر مهاباد Tender 4/12/20204/27/20204/17/20204/17/2020View Full Information
41آگهی_مناقصه__بتن_ریزی_معابر_سطح_شهر_مرحله Tender 4/11/20205/5/20204/24/20204/24/2020View Full Information
43آگهی_مناقصه_عملیات_لکه_گیری_آسفالت Tender 4/11/20205/5/20204/24/20204/24/2020View Full Information
42آگهی_مناقصه__قیرپاشی،_تهیه_آسفالت_،_پخش_و_تراکم_آسفالت_گرم Tender 4/11/20205/5/20204/24/20204/24/2020View Full Information
36آگهی مزایده اجاره بوفه پارک بلوار پرستار در سال 89 )مرحله سوم ( Auction 3/5/20203/16/20203/15/20203/15/2020View Full Information
< >
   archive

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0