پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page

event date : Tue Jul 28, 2020
تشـــکیل جلسه هماهــنگی و برنامه ریزی مراسمــات ویژه چهلمـــین سالگرد هشت دفاع مقـــدس در اداره فرهـــنگ و ارشاد اســـلامی
event date : Tue Jul 28, 2020
جلســـه همـاهنگی و برنــامه ریـــزی کمیته فرهنــگی هفتـــه دفاع مـــقدس در بنـــیاد شهید و امـــور ایثارگران تشـــکیل شـــد
event date : Tue Jul 28, 2020
برگــزاری جلـــسە ستاد زکات شهرســـتان مـــهاباد با مـــرکز استـــان بصــورت ویدیو کنفـــرانس
event date : Mon Jul 27, 2020
۳ برگزیده از آذربایجان غربی در چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی کودکان و نوجوانان
Page1of11123456...11.Next.GO
CodeTitleTypeStart DateExpire DateDocument Delivery DeadlineProposal Delivery DeadlineView Full Information
61آگهی مزایده عمومی طرح پارکبان شهر مهاباد در سال ۱۳۹۹( مرحله دوم) Auction 7/20/20207/20/20207/20/20207/20/2020View Full Information
61آگهی_تجدید_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_باکسی_پل_شورنگ_مرحله_سوم_ Tender 7/7/20207/7/20207/7/20207/7/2020View Full Information
60آگهی_تجدید_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_بتن_ریزی_معابر_سطح_شهر_مهاباد Tender 7/7/20207/7/20207/7/20207/7/2020View Full Information
58آگهی_تجدید_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_بتن_ریزی_معابر_سطح_شهر_مهاباد Tender 6/21/20207/7/20206/27/20206/27/2020View Full Information
56آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_پیاده_رو_سازی_با_بتن_پلاک_معابر_سطح Tender 6/22/20207/8/20206/28/20206/28/2020View Full Information
51آگهی_مزایده_عمومی_طرح_پارکبان_شهرمهاباد_در_سال_99_مرحله_اول Auction 6/15/20206/27/20206/25/20206/25/2020View Full Information
47آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_پل_باکسی_شه_و_ره_نگ_مرحله_سوم_ Tender 6/9/20206/28/20206/15/20206/15/2020View Full Information
46لکه گیری و آسفالت Tender 5/13/20205/31/20205/18/20205/18/2020View Full Information
45آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_پل_باکسی_شه_و_ره_نگ_مرحله_دوم Tender 5/13/20206/1/20205/18/20205/18/2020View Full Information
44مناقصه_عمومی_قیرپاشی_تهیه_آسفالت_پخش_و_تراکم_آسفالت_گرم_شهرداری Tender 5/12/20205/30/20205/17/20205/17/2020View Full Information
< >
   archive

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0