پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page

event date : 11/30/2019
بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸ در مدرسه سید یوسف شریفی واقع در پشت تپ برگزار شد
event date : 11/30/2019
اجرای عملیات بتن پلاک در ۶ ماهه اول سال ۹۸ توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد
event date : 11/30/2019
اجرای عملیات بتن ریزی در ۶ ماهه اول ۹۸ توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد
event date : 11/30/2019
اجرای عملیات لکه و چاله گیری معابر و محلات سطح شهر توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد در۶ ماهه اول سال ۹۸ به مقدار: ۲۴۰۰۰ متر مربع
Page1of41234.Next.go
CodeTitleTypeStart DateExpire DateDocument Delivery DeadlineProposal Delivery DeadlineView Full Information
21مزایده اجاره جایگاههای کارون و شهرداری new Auction 12/9/201912/21/201912/19/201912/19/2019View Full Information
20مزایده نوبت اول واگذاری قطعه زمین واقع در شهرک تارا موسوم به پتوبافی Auction 11/27/201912/9/201912/8/201912/8/2019View Full Information
16آگهي مناقصه اجراي عمليات احداث ساختمان مهمانسراي شهرداري مهاباد (مرحله دوم) Tender 12/1/201912/17/201912/7/201912/7/2019View Full Information
15آگهي مناقصه اجراي عمليات احداث ساختمان مهمانسراي شهرداري مهاباد (مرحله اول) Tender 10/26/201911/19/201911/9/201911/9/2019View Full Information
14آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابرسطح شهر ( مرحله دوم) Tender 9/25/201910/12/201910/1/201910/1/2019View Full Information
13 آگهی مناقصه عمومی (زیرسازی ؛ قیرپاشی ، تهیه آسفالت ،پخش و تراکم آسفالت گرم) ( مرحله سوم نوبت اول ) Tender 9/29/201910/16/201910/6/201910/6/2019View Full Information
11آگهی مزایده اجاره ورودی محوطه میدان میوه تره بار واقع در بلوار شورا برای سال 98 )مرحله سوم ( Auction 9/18/20199/29/20199/28/20199/28/2019View Full Information
9آگهی مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت نفت گاز واقع در محوطه پایانه مسافربری شهر در سال 98 ) مرحله سوم ( Auction 9/4/20199/17/20199/16/20199/16/2019View Full Information
10آگهی مزایده اجاره ماشین شویی واقع در پایانه مسافربری جنوب )مرحله اول ( Auction 9/4/20199/17/20199/16/20199/16/2019View Full Information
7آگهی مناقصه عمومی )زیرسازی ؛ قیرپاشی ، تهیه آسفالت ،پخش و تراکم آسفالت گرم( ) تجدید نوبت سوم ( Tender 9/2/20199/17/20199/8/20199/8/2019View Full Information
< >
   archive

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0