پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page

event date : 10/17/2019
◽️کارگروه تنطیم بازار شهرستان مهاباد باحضور ادارات ذیربط در اتاق جلسات فرمانداری تشکیل جلسه داد.
event date : 10/17/2019
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1329 مورخ 2/7/1398 اخذتعهدازمستخدمین،برای جلوگیری ازتقاضای انتقال ومأموریت راخلاف آیین نامه استخدام پیمانی دانست.
event date : 10/17/2019
سایت سگ های ولگردبه مرحله اجرایی رسید
event date : 10/13/2019
یکه تازى دانشجویان مهاباد در مسابقات ملى بتن
Page1of10123456...10.Next.go
CodeTitleTypeStart DateExpire DateDocument Delivery DeadlineProposal Delivery DeadlineView Full Information
14آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابرسطح شهر ( مرحله دوم) Tender 9/25/201910/12/201910/1/201910/1/2019View Full Information
13 آگهی مناقصه عمومی (زیرسازی ؛ قیرپاشی ، تهیه آسفالت ،پخش و تراکم آسفالت گرم) ( مرحله سوم نوبت اول ) Tender 9/29/201910/16/201910/6/201910/6/2019View Full Information
11آگهی مزایده اجاره ورودی محوطه میدان میوه تره بار واقع در بلوار شورا برای سال 98 )مرحله سوم ( Auction 9/18/20199/29/20199/28/20199/28/2019View Full Information
9آگهی مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت نفت گاز واقع در محوطه پایانه مسافربری شهر در سال 98 ) مرحله سوم ( Auction 9/4/20199/17/20199/16/20199/16/2019View Full Information
10آگهی مزایده اجاره ماشین شویی واقع در پایانه مسافربری جنوب )مرحله اول ( Auction 9/4/20199/17/20199/16/20199/16/2019View Full Information
7آگهی مناقصه عمومی )زیرسازی ؛ قیرپاشی ، تهیه آسفالت ،پخش و تراکم آسفالت گرم( ) تجدید نوبت سوم ( Tender 9/2/20199/17/20199/8/20199/8/2019View Full Information
8آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابرسطح شهر ) مرحله اول( Tender 9/2/20199/17/20199/8/20199/8/2019View Full Information
6آگهی مزایده عمومی طرح پارکبان شهر مهاباد در سال 98 )مرحله سوم ( Auction 8/24/20199/1/20198/31/20198/31/2019View Full Information
5آگهی مزایده اجاره محل پارکینگ روباز واقع در ضلع غربی مجتمع تجاری ساحل )سورچی ( در سال 98 ) مرحله سوم ( Auction 8/24/20199/1/20198/31/20198/31/2019View Full Information
4آگهی مزایده اجاره سالن ورزشی شهرداری واقع در بلوار پرستار در سال 98 )مرحله سوم ( Auction 8/24/20199/1/20198/31/20198/31/2019View Full Information
< >
   archive

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0