پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحه

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1190آگهي مناقصه عمومي خريد وحمل ماسه شكسته دانه بندي شده براي كارخانه آسفالت شهرداري (سرچنار) (نوبت سوم) مناقصه 1402/06/291402/06/291402/06/291402/06/29مشاهده اطلاعات کامل
1189آگهي مزايده اجاره ماشين شويي واقع در محوطه پايانه مسافربري شهر (مرحله اول) مزايده 1402/06/271402/06/271402/06/271402/06/27مشاهده اطلاعات کامل
1188آگهي مناقصه عمومي خريد وحمل ماسه شكسته دانه بندي شده براي كارخانه آسفالت شهرداري (سرچنار) (نوبت دوم) مناقصه 1402/06/081402/06/081402/06/081402/06/08مشاهده اطلاعات کامل
1187آگهي مناقصه عمومي عمليات احداث چهار باب سرويس بهداشتي شش چشمه (نوبت دوم) مناقصه 1402/05/291402/05/291402/05/291402/05/29مشاهده اطلاعات کامل
1186آگهي مزايده واگذاري امتياز سرقفلي مغازه شماره 20 واقع در مجتمع تجاري تاناكوراي عمده فروشي فاز 1 (نوبت دوم) مزايده 1402/05/291402/05/291402/05/291402/05/29مشاهده اطلاعات کامل
1185آگهي مناقصه عمومي اجراي عمليات بتن¬ريزي معابر سطح شهر مهاباد (نوبت دوم) مناقصه 1402/05/151402/05/151402/05/151402/05/15مشاهده اطلاعات کامل
1183آگهي مزايده واگذاري امتياز سرقفلي مغازه شماره 20 واقع در مجتمع تجاري تاناكوراي عمده فروشي فاز 1 (نوبت اول) مزايده 1402/05/091402/05/091402/05/091402/05/09مشاهده اطلاعات کامل
1182آگهي مناقصه عمومي عمليات تكميلي احداث ساختمان آتش نشاني كوي فجر ( نوبت سوم) مناقصه 1402/04/281402/04/281402/04/281402/04/28مشاهده اطلاعات کامل
1181آگهي مناقصه عمومي اجراي عمليات خاكبرداري از از خيابان 20 متري داشامجيد تا منبع ذخيره آب نبوت شرقي (نوبت سوم) مناقصه 1402/04/281402/04/281402/04/281402/04/28مشاهده اطلاعات کامل
1180آگهي مناقصه عمومي اجراي عمليات بتن¬ريزي معابر سطح شهر مهاباد (نوبت اول) مناقصه 1402/04/241402/04/241402/04/241402/04/24مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0