پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحه

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ 
◽️کارگروه تنطیم بازار شهرستان مهاباد باحضور ادارات ذیربط در اتاق جلسات فرمانداری تشکیل جلسه داد.
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1329 مورخ 2/7/1398 اخذتعهدازمستخدمین،برای جلوگیری ازتقاضای انتقال ومأموریت راخلاف آیین نامه استخدام پیمانی دانست.
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ 
سایت سگ های ولگردبه مرحله اجرایی رسید
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ 
یکه تازى دانشجویان مهاباد در مسابقات ملى بتن
صفحه1از10123456...10.بعدي.برو
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
14آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابرسطح شهر ( مرحله دوم) مناقصه 1398/07/031398/07/201398/07/091398/07/09مشاهده اطلاعات کامل
13 آگهی مناقصه عمومی (زیرسازی ؛ قیرپاشی ، تهیه آسفالت ،پخش و تراکم آسفالت گرم) ( مرحله سوم نوبت اول ) مناقصه 1398/07/071398/07/241398/07/141398/07/14مشاهده اطلاعات کامل
11آگهی مزایده اجاره ورودی محوطه میدان میوه تره بار واقع در بلوار شورا برای سال 98 )مرحله سوم ( مزايده 1398/06/271398/07/071398/07/061398/07/06مشاهده اطلاعات کامل
9آگهی مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت نفت گاز واقع در محوطه پایانه مسافربری شهر در سال 98 ) مرحله سوم ( مزايده 1398/06/131398/06/261398/06/251398/06/25مشاهده اطلاعات کامل
10آگهی مزایده اجاره ماشین شویی واقع در پایانه مسافربری جنوب )مرحله اول ( مزايده 1398/06/131398/06/261398/06/251398/06/25مشاهده اطلاعات کامل
7آگهی مناقصه عمومی )زیرسازی ؛ قیرپاشی ، تهیه آسفالت ،پخش و تراکم آسفالت گرم( ) تجدید نوبت سوم ( مناقصه 1398/06/111398/06/261398/06/171398/06/17مشاهده اطلاعات کامل
8آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابرسطح شهر ) مرحله اول( مناقصه 1398/06/111398/06/261398/06/171398/06/17مشاهده اطلاعات کامل
6آگهی مزایده عمومی طرح پارکبان شهر مهاباد در سال 98 )مرحله سوم ( مزايده 1398/06/021398/06/101398/06/091398/06/09مشاهده اطلاعات کامل
5آگهی مزایده اجاره محل پارکینگ روباز واقع در ضلع غربی مجتمع تجاری ساحل )سورچی ( در سال 98 ) مرحله سوم ( مزايده 1398/06/021398/06/101398/06/091398/06/09مشاهده اطلاعات کامل
4آگهی مزایده اجاره سالن ورزشی شهرداری واقع در بلوار پرستار در سال 98 )مرحله سوم ( مزايده 1398/06/021398/06/101398/06/091398/06/09مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0