پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحه

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ 
تشـــکیل جلسه هماهــنگی و برنامه ریزی مراسمــات ویژه چهلمـــین سالگرد هشت دفاع مقـــدس در اداره فرهـــنگ و ارشاد اســـلامی
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ 
جلســـه همـاهنگی و برنــامه ریـــزی کمیته فرهنــگی هفتـــه دفاع مـــقدس در بنـــیاد شهید و امـــور ایثارگران تشـــکیل شـــد
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ 
برگــزاری جلـــسە ستاد زکات شهرســـتان مـــهاباد با مـــرکز استـــان بصــورت ویدیو کنفـــرانس
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
۳ برگزیده از آذربایجان غربی در چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی کودکان و نوجوانان
صفحه1از11123456...11.بعدي.برو
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
61آگهی مزایده عمومی طرح پارکبان شهر مهاباد در سال ۱۳۹۹( مرحله دوم) مزايده 1399/04/301399/04/301399/04/301399/04/30مشاهده اطلاعات کامل
61آگهی_تجدید_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_باکسی_پل_شورنگ_مرحله_سوم_ مناقصه 1399/04/171399/04/171399/04/171399/04/17مشاهده اطلاعات کامل
60آگهی_تجدید_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_بتن_ریزی_معابر_سطح_شهر_مهاباد مناقصه 1399/04/171399/04/171399/04/171399/04/17مشاهده اطلاعات کامل
58آگهی_تجدید_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_بتن_ریزی_معابر_سطح_شهر_مهاباد مناقصه 1399/04/011399/04/171399/04/071399/04/07مشاهده اطلاعات کامل
56آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_پیاده_رو_سازی_با_بتن_پلاک_معابر_سطح مناقصه 1399/04/021399/04/181399/04/081399/04/08مشاهده اطلاعات کامل
51آگهی_مزایده_عمومی_طرح_پارکبان_شهرمهاباد_در_سال_99_مرحله_اول مزايده 1399/03/261399/04/071399/04/051399/04/05مشاهده اطلاعات کامل
47آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_پل_باکسی_شه_و_ره_نگ_مرحله_سوم_ مناقصه 1399/03/201399/04/081399/03/261399/03/26مشاهده اطلاعات کامل
46لکه گیری و آسفالت مناقصه 1399/02/241399/03/111399/02/291399/02/29مشاهده اطلاعات کامل
45آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_پل_باکسی_شه_و_ره_نگ_مرحله_دوم مناقصه 1399/02/241399/03/121399/02/291399/02/29مشاهده اطلاعات کامل
44مناقصه_عمومی_قیرپاشی_تهیه_آسفالت_پخش_و_تراکم_آسفالت_گرم_شهرداری مناقصه 1399/02/231399/03/101399/02/281399/02/28مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0