پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحه

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1174آگهي مناقصه عمومي ساماندهي محل دفن سايت مشترك پسماند و اجراي سيستم تصفيه شيرآبه (نوبت دوم) مناقصه 1402/03/061402/03/061402/03/061402/03/06مشاهده اطلاعات کامل
1173آگهی مزایده اجاره محل پارکینگ روباز واقع در ضلع غربی مجتمع تجاری ساحل ) تاناکورا( در سال 1402 (مرحله اول) مزايده 1402/03/011402/03/011402/03/011402/03/01مشاهده اطلاعات کامل
1172آگهي مزايده فروش وسايل اسقاطي موجود در انبار شهرداري مهاباد از قبيل آهن آلات، پلاستيك و وسايل اسقاطي ماشين آلات(نوبت دوم ) مزايده 1402/02/281402/02/281402/02/281402/02/28مشاهده اطلاعات کامل
1171آگهي مزايده اجاره ورودي محوطه ميدان ميوه و تره بار واقع در بلوار شورا )مرحله دوم( مزايده 1402/02/281402/02/281402/02/281402/02/28مشاهده اطلاعات کامل
1170آگهي مناقصه عمومي اجراي عمليات احداث پارك در محلات جانبازان و آزادگان مهاباد (نوبت دوم) مناقصه 1402/02/241402/02/241402/02/241402/02/24مشاهده اطلاعات کامل
1169آگهي مناقصه يك مرحله اي مميزي املاك سطح شهر مهاباد – تجديد نوبت سوم مناقصه 1402/02/241402/02/241402/02/241402/02/24مشاهده اطلاعات کامل
1168آگهي مناقصه عمومي اجراي عمليات خاكبرداري از از خيابان 20 متري داشامجيد تا منبع ذخيره آب نبوت شرقي (نوبت دوم) مناقصه 1402/02/161402/02/161402/02/161402/02/16مشاهده اطلاعات کامل
1167آگهي مناقصه خريد ماسه شكسته دانه بندي شده براي پروژه هاي عمراني (نوبت دوم) مناقصه 1402/02/161402/02/161402/02/161402/02/16مشاهده اطلاعات کامل
1166 آگهي مناقصه عمومي ساماندهي محل دفن سايت مشترك پسماند و اجراي سيستم تصفيه شيرآبه (نوبت اول) عنوان موافقت نامه اجراي عمليات ساماندهي جمع آوري و دفع زباله هاي شهر مهاباد ( سايت مشترك پسماند ) مناقصه 1402/02/141402/02/141402/02/141402/02/14مشاهده اطلاعات کامل
1165آگهي مناقصه عمومي اجراي عمليات احداث پارك در محلات جانبازان و آزادگان مهاباد (نوبت اول) مناقصه 1402/02/061402/02/061402/02/061402/02/06مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0