پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحه

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 
پیام شورای اســـلامی شهر و شـــهردار مهاباد به مناسبــت روز جـــهانی قـــدس
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 
پایە گـــذاری و نصــب المان
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 
پایان خرداد ماه آخرین فرصت برای انتقال شغل‌های آلاینده به شهرک صنفی کاوه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 
تقدیر شورای اســــلامی شهر و شــــهردار مهاباد از خــــیرین
صفحه1از6123456.بعدي.برو
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
46لکه گیری و آسفالت مناقصه 1399/02/241399/03/111399/02/291399/02/29مشاهده اطلاعات کامل
45آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_پل_باکسی_شه_و_ره_نگ_مرحله_دوم مناقصه 1399/02/241399/03/121399/02/291399/02/29مشاهده اطلاعات کامل
44مناقصه_عمومی_قیرپاشی_تهیه_آسفالت_پخش_و_تراکم_آسفالت_گرم_شهرداری مناقصه 1399/02/231399/03/101399/02/281399/02/28مشاهده اطلاعات کامل
43آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_بتن_ریزی_معابرر_سطح_شهر_مرحله_دوم مناقصه 1399/02/201399/03/101399/02/281399/02/28مشاهده اطلاعات کامل
42آگهی_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_جدولگذاری_و_اصلاحات_ترافیکی_معابر مناقصه 1399/02/201399/03/101399/02/281399/02/28مشاهده اطلاعات کامل
45آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر مهاباد مناقصه 1399/01/241399/02/081399/01/291399/01/29مشاهده اطلاعات کامل
41آگهی_مناقصه__بتن_ریزی_معابر_سطح_شهر_مرحله مناقصه 1399/01/231399/02/161399/02/051399/02/05مشاهده اطلاعات کامل
43آگهی_مناقصه_عملیات_لکه_گیری_آسفالت مناقصه 1399/01/231399/02/161399/02/051399/02/05مشاهده اطلاعات کامل
42آگهی_مناقصه__قیرپاشی،_تهیه_آسفالت_،_پخش_و_تراکم_آسفالت_گرم مناقصه 1399/01/231399/02/161399/02/051399/02/05مشاهده اطلاعات کامل
36آگهی مزایده اجاره بوفه پارک بلوار پرستار در سال 89 )مرحله سوم ( مزايده 1398/12/151398/12/261398/12/251398/12/25مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0