Thursday, May 30, 2024
  • time : 09:24
  • Date : Sun May 12, 2024
اجرای طرح تفكیك از مبدا پسماند بە صورت آموزشی در مهاباد

اطلاعیه شهرداری مهاباد//

🟩 به اطلاع کلیه شهروندان فهیم مهاباد می رساند؛ طرح تفکیک از مبدا پسماند بە صورت آموزشی از روز دوشنبه مورخە ۱۷ اردیبهشت ماه سال ١٤٠٣ با هدف کاهش پسماندهای شهری، تفکیک و جداسازی زباله خشک از مبدا، در سطح شهر آغاز می گردد.

🟩 در آغاز فاز اول این طرح، آموزش یاران؛ با مراجعه به درب منازل شهروندان، بە صورت حضوری؛ آموزش چهره به چهره را از مسیر میدان فلسطین تا خیابان سرباز اجرا خواهند کرد.

🟩 لذا با توجه به اهمیت طرح، از کلیه همشهریان گرامی درخواست می گردد، ضمن مشارکت با اجرای آن ؛ شهرداری مهاباد را در این امر یاری فرمایند.
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0