جمعه, 22 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 33 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي مناقصه حفظ و نگهداري و توسعه و آبياري فضاي سبز شهر مهاباد (مرحله اول) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقرارداها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/20 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/26 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/06
تاریخ انقضاء: 1398/12/06
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0