سه‌شنبه, 16 خرداد 1402
مشخصات عمومی
آگهی مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری
1123
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/07/30
1401/07/30
1401/07/30
1401/07/30
1401/07/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0