سه‌شنبه, 16 خرداد 1402
مشخصات عمومی
اجرای مزایده ی عمومی طرح پارکبان در سطح شهر مهاباد مرحله سوم
1131
مزايده
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/08/17
1401/08/17
1401/08/17
1401/08/17
1401/08/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0