سه‌شنبه, 16 خرداد 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه يك دستگاه بيل مكانيكي چرخ زنجيري 210 و يك دستگاه كمپرسي 10 چرخ (مرحله دوم)
1132
مزايده
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/08/18
1401/08/18
1401/08/18
1401/08/18
1401/08/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0