سه‌شنبه, 16 خرداد 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه خريد ميلگرد با سايزهاي 12 و14 و 16و 20 و 25 و 32 به تناژ 72 تن- مرحله سوم
1134
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/08/29
1401/08/29
1401/08/29
1401/08/29
1401/08/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0