سه‌شنبه, 16 خرداد 1402
مشخصات عمومی
آگهی مناقصه خرید مصالح شکسته - نخودی - بادامی-بیس (نوبت اول)
1144
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/09/28
1401/09/28
1401/09/28
1401/09/28
1401/09/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0