سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه يك مرحله اي مميزي املاك سطح شهر (نوبت دوم)
1147
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/10/15
1401/10/15
1401/10/15
1401/10/15
1401/10/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0