سه‌شنبه, 16 خرداد 1402
مشخصات عمومی
آگهی مناقصه احداث چهار منبع ذخیره آب( نوبت سوم)
1150
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/10/27
1401/10/27
1401/10/27
1401/10/27
1401/10/27
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0