شنبه, 29 شهريور 1399
  • ساعت : ۸:۴:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ 
دومـــین جلــسه ستاد پیشگـــیری و هماهنگی بحـــران تشكیل شـــد/
دومـــین جلــسه ستاد پیشگـــیری و هماهنگی بحـــران تشکیل شـــد

بــه گـــزارش اداره ارتــباطات شــهرداری و شـــــورای اسلامی شهر مـــهاباد امروز شنبــه مورخـــە ١٣٩٩/٠٦/١٥ جــلسه ستاد پیشگیـری ، هماهنگــی و فرماندهــی بحران شهرســـتان مـــهاباد به ریاست صنــعتی معــاون برنامه ریـــزی و توسعــه فرمانـــداری، ســید جمال یوســفی نمایــنده شهــرداری، احمــدی مدیــر عامـــل سازمــان آتــش نشــانی و خدمــات ایمــنی شهـــرداری در سالن جلـــسات فرمانـــداری برگـــزار گردیـــد.

▫️در ایــن جلــسه نمایــندگان ادارات خدمــات رسان شهرســتان،گــزارشی از اقدامات خـــود در خصـــوص آمادگــی برای مقابلـــه با بحرانهــای احتمالی ارائـــه کـــردند.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0