چهارشنبه, 13 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۰:۳۲:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ 
    /  5
"توسعه پایدار یعنی :هماهنگی و سازگاری با محیط زیست"
"توسعه پایدار یعنی :هماهنگی و سازگاری با محیط زیست"

"توسعه پایدار یعنی :هماهنگی و سازگاری با محیط زیست"

🔰به منظور مبارزه با آفات و بیماری های درختان سطح شهر: بامداد سە شنبە مورخەی ١١ خردادماە ١٤٠٠; درختان منطقەی آزادگــان و مــکریان توسط همکاران واحد فضای سبز شهرداری مهاباد سم پاشی گردید.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0