سه‌شنبه, 2 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۲:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ 
next    /  3 prev
استمرار اجرای طرح های عمرانی، فرصتی مناسب برای شتاب گیری آهنگ عمران و آبادانی شهر است//

 استمرار اجرای طرح های عمرانی، فرصتی مناسب برای شتاب گیری آهنگ عمران و آبادانی شهر است//

🟦 اجرای عملیات جدول گذاری ٧٠٠ متر طول بصورت جوب و ٢٠٠٠ متر تک جدول جهت هدایت آبهای سطحی پروژه ساماندهی ورودی مهاباد از طرف سردشت (تاقه دار) توسط همکاران حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری مهاباد.

🟦 انجام پروژەی ساماندهی ورودی شهر از طرف سردشت (تاقەدار) علاوه بر بهبود وضعیت تردد و روان‌سازی ترافیکی در این محور، اقدام مهمی در تحقق بخشی به طرح های گردشگری در آن مسیر می گردد و ایجاد زیرساخت های ناشی از اجرای این پروژه می تواند نقش اساسی در ارتقای شاخص گردشگری شهرستان را به دنبال داشته باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0